Recycle proces

Het recyclen van plastic is een belangrijke stap om de impact van plastic afval op het milieu te verminderen. Het proces van plastic recyclen omvat verschillende stappen:

1. Inzameling: Het recyclen begint met het inzamelen van plastic afval. Dit kan gebeuren via gescheiden afvalinzameling, inzamelbakken op openbare plaatsen, of via specifieke inzamelprogramma's.
2. Sorteren: Na de inzameling wordt het plastic afval gesorteerd op basis van het type plastic. Plastics worden ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun samenstelling en recyclingpotentieel. Het sorteren kan handmatig of machinaal plaatsvinden.

Na het inzamelen en/of sorteren komt Say Europe aan bod. Wij zenden het plastic naar onze recycle-fabriek in Turkije waar het vervolg van dit proces plaatsvindt:


3. Reinigen: Het gesorteerde plastic wordt grondig gereinigd om vuil, resten en verontreinigingen te verwijderen. Dit is een essentiële stap om de kwaliteit van het gerecyclede plastic te waarborgen.
4. Versnippering: Het schone plastic wordt versnipperd tot kleine stukjes, ook wel "flakes" genoemd. Deze flakes zijn gemakkelijker te verwerken in het recyclingproces.
5. Smelten en extruderen: De flakes worden vervolgens gesmolten en geëxtrudeerd tot kleine korrels of pellets. Dit proces zorgt ervoor dat het plastic homogeen wordt en klaar is voor hergebruik.
6. Productie van nieuwe producten: De gerecyclede plastic korrels worden gebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe plastic producten. Dit kunnen flessen, verpakkingen, meubels, kleding, en vele andere items zijn.
7. Kwaliteitscontrole: Gedurende het hele proces wordt de kwaliteit van het gerecyclede plastic streng gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de vereiste specificaties.
8. Distributie: De nieuwe plastic producten worden gedistribueerd naar fabrikanten die ze gebruiken in hun productieprocessen of naar winkels voor verkoop aan consumenten.
Het recyclen van plastic draagt bij aan het verminderen van de vraag naar nieuw plastic, het besparen van energie en natuurlijke hulpbronnen, en het verminderen van plastic afval in stortplaatsen en in de natuur.